نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
بایر افلاک دکتر آزاده شوشی زاده <#f:1345/> تولید داروی دامی <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>