نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
آمار پردازان فراز مهدی سبزواری <#f:1345/> خدماتی و مشاوره ای <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>