افلاک پلاست خرم تاریخ ثبت : 1396/11/13
طبقه بندي : ,,
نام شرکت : افلاک پلاست خرم
ایده محوری : تولید مشتقات نفتی
نام مدیر عامل : سمیه موسیوند
تصویر مدیرعامل : <#f:1345/>
اطلاعات ثبتی : تولید مشتقات نفتی
افتخارات : <#f:1347/>
عکس محصول : <#f:1348/>
توضیحات : <#f:1349/>
تعداد نمایش : 33 <<بازگشت