نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
آرمان اندیشان امین دکترعبدالکریم مقدم خدماتی <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>