شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧ :: ١٥:٥٧

ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فناور توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فناور توسط پژوهشگاه مواد و انرژی

بدینوسیله به اطلاع می رساند، آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های فناور می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.merc.ac.ir  مراجعه نماید.