شنبه ٢٠ آبان ١٣٩٦ :: ١٥:١٨

نحوه درخواست اتصال شرکتهای خصوصی، کارخانجات و نهادهای غیر دولتی به شبکه دولت

نحوه درخواست اتصال شرکتهای خصوصی، کارخانجات و نهادهای غیر دولتی به شبکه دولت

شرکتهای خصوصی، کارخانجات و نهادهای غیر دولتی می توانند با ارائه درخواست از طرف یکی از ادارات کل استان و تایید حراست استانداری و اعمال حداقل دسترسی های مورد نیاز به شبکه دولت متصل شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مراجعه فرمایید.