يکشنبه ٣١ مرداد ١٤٠٠ :: ١٠:٥١

وبینار آموزشی پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی در استخرهای ژئوممبران

وبینار آموزشی پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی در استخرهای ژئوممبران