سه شنبه ١٩ مرداد ١٤٠٠ :: ١٣:٢١

وبینار آموزش قوانین کار شرکتهای فناور و دانش بنیان - مرکز رشد بروجرد

وبینار آموزش قوانین کار شرکتهای فناور و دانش بنیان - مرکز رشد بروجرد