سه شنبه ٢٨ تير ١٤٠١ :: ٠٩:٥١
دانشگاه لرستان برگزار می کند؛

وبینار آموزشی آنلاین و رایگان دانش بنیان؛ صـفر تاصـد 29 تیر 1401

وبینار آموزشی آنلاین و رایگان  دانش بنیان؛ صـفر تاصـد 29 تیر 1401

موضوع وبینار:

فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 آشنایی با انواع شرکت های دانش بنیان

معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان

معرفی فهرست کالا وخدمات و محصول شرکت های دانش بنیان

شرکت های نوع سه یا مستعد دانش بنیان

معرفی برنامه های حمایتی ازشرکت های دانش بنیان

 

دانشـگاه ها وشـرکت های دانش بنیان (معافیت های مالیاتی، تسـهیلات نظام وظیفه، گمرك، بیمه و تأمین اجتماعی و سایر موارد مرتبط)

 

زمان: 29 تیر مـاه 1401 از سـاعت 16 الی 19 

لینک ثبت نام: daneshbonyan.isti.ir/XBZ1

لینک ورود به جلسه وبینار به همراه نام کاربري و رمز عبور30 دقیقه قبل ازشروع برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.