سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠ :: ١٠:٣٢

رویداد کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی - صندوق نوآوری و شکوفایی

رویداد کمپ مالکیت فکری تا تجاری سازی - صندوق نوآوری و شکوفایی