شنبه ٦ خرداد ١٤٠٢ :: ١٤:٠١

دوره آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی، معافیتها و مشوقهای مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی، معافیتها و مشوقهای مالیاتی

دوره آموزشی رایگان " نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی، معافیتها و مشوقهای مالیاتی "

 

سرفصل دوره:
-
تنظیم اظهار نامه مالیاتی
 -
الزامات و دستورالعمل ها
-
مشوقهای مالیاتی
-
صورت معاملات فصلی
-
معافیتهای مالیاتی

بصورت حضوری

🕚 زمان: سه شنبه 9 خرداد مـاه 1402 از سـاعت 10 الی 12
👨🏫 مدرس: فرامرز بازوند
رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

📍محل برگزاری: سالن جلسات پارک علم و فناوری لرستان