يکشنبه ٢١ اسفند ١٤٠١ :: ١٠:٠٩

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه با محوریت CRISPR/CAS

ستاد توسعه زیست فناوری با هدف توسعه اکوسیستم فناوری از طرح های فناورانه با محوریت CRISPR/CAS حمایت می کند.

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه با محوریت CRISPR/CAS

 

با عنایت به اهمیت سیستم CRISPR/CAS به عنوان ابرروند فناوری در حوزه زیستی، ستاد توسعه زیست فناوری جهت توسعه اکوسیستم فناوری در این حوزه و حمایت از پژوهشگران و فعالان مرتبط، اقدام به برگزاری فراخوان ارائه طرح های فناورانه با محوریت CRISPR/CAS در حوزه علوم دامی(صنعت دام و طیور) و علوم باغی و زراعی کرده است.

حوزه علوم دامی(صنعت دام و طیور):

تشخیص جهش های مرتبط با تولیدات دام، طیور و حیوانات مزرعه 

ارائه راهکارهای تعیین جنسیت جنین جوجه

بهبود صفات رشد و لاشه در حیوانات مزرعه

کیت های تشخیص سریع(RAPID TEST) بیماری های دام و طیور برپایه فناوری کریسیر

حوزه علوم باغی و زراعی:

تولید بذرهای هیبرید

افزایش عملکرد دانه های روغنی

توسعه میکروارگانیسم های بهینه شده به منظور تولید کودهای زیستی از طریق تثبیت نیتروژن، آزادکنندگی پتاسیم، تولید هورمون و...

ایجاد گیاهان زینتی با فنوتیپ های ظاهری مشخص

غیرفعال کردن ژن های نامطلوب درگیاهان زراعی

کنترل زیستی آفات و بیماری ها از طریق میکروارگانیسم های ویرایش شده و ایجاد نر عقیمی

ایجاد گیاهان مقاوم به علفکش ها 

ایجاد گیاهان مقاوم به تنش های زیستی(آفات و بیماری های ویروسی، قارچی و باکتریایی)

ایجاد گیاهان مقاوم به تنش های غیرزیستی(گرما، خشکی و...)

مهندسی مسیرهای متابولیک در محصولات باغی، زراعی و دارویی برای ارتقاء و ارزش کمی و کیفی محصول

لینک ثبت نام:www.biodc.isti.ir

شماره تماس: 41098000-021