يکشنبه ١٤ اسفند ١٤٠١ :: ١٤:٤٩

"دفتر شرکت های دانش بنیان" به فهرست مصادیق مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها افزوده شد

عنوان "دفتر شرکت های دانش بنیان" به فهرست مصادیق مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها افزوده شد.

برابر بند الف ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11 مجلس شورای اسلامی "دفتر شرکت های دانش بنیان" به فهرست مصادیق مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها اضافه شده است و در اجرای این قانون علاوه بر دفتر وکالت، مطب پزشکان، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، دائر کردن "دفتر شرکت دانش بنیان" توسط مالک منازل مسکونی، تجاری محسوب نشده و فعالیت شرکت های دانش بنیان معرفی شده از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان،  در اماکن مسکونی بلامانع است و این شرکت ها می توانند از کلیه شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده برای سایر دفاتر ذکر شده در قانون، بهره مند گردند.

 -ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: در راستای حمایت از پارکهـای علـم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان:

الف- در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب ١٣۵٢/۵/١٧، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش‌بنیان» اضافه می شود.

-تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.»

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح میکند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم اتخاذ می‌کند.

این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.