چهارشنبه ٢١ دی ١٤٠١ :: ٠٨:٢١

حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک)

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند(ن) تبصره(9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را تصویب کرد.

حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک)

اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات و حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد.

این اعتبارات در قالب حمایت سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود به برنامه های مصوب کارگروه اختصاص می یابد:

1. اختصاص حداقل 70 و حداکثر 90 درصد درآمد حاصل از واردات گوشی های خارجی بالای 600 دلار به حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی

2. اختصاص حداقل 10 و حداکثر 30 درصد درآمد حاصل از واردات گوشی های خارجی بالای 600 دلار به حمایت از صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک)

 دانلود فايل : hemayat.pdf ( 732KB )