چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ :: ١٦:٢٥

بازدید مشاور وزیر علوم و عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف از واحدهای فناور مستقر در پارک لرستان

مشاور وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف از واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری لرستان بازدید کرد.

بازدید مشاور وزیر علوم  و عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف از واحدهای فناور مستقر در پارک لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان ظهر امروز (10 خرداد ماه) دکتر علی باقر طاهری نیا مشاور وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو دائمی شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای آشنایی با حوزه های عملکردی و ظرفیت های آزمایشگاهی موجود در پارک از واحدهای دانش بنیان و فناور مستقر بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های فناورانه و دانش بنیان استان قرار گرفتند.

طاهری نیا گفت: با توجه به فناوری ایجاد شده در پارک لرستان می توان به استعدادهای نخبگان و عملکرد مدیریتی صحیح این مجموعه امیدوار بود. پارک های علم و فناوری دو حوزه ی علم و صنعت را بهم پیوند میزند و در واقع فناوری ترجمه ی دانش تولید شده به محصول مورد نیاز جامعه است.

وی در ادامه اضافه کرد امروزه معیار سنجش پیشرفت علمی و پیوند علم با صنعت هر استانی، وابسته به پارک علم و فناوری آن منطقه است. از همین رو با توجه به مسئولیت سنگینی که بر دوش پارک های علم و فناوری کشور است؛ باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.