چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١ :: ١٠:٥٥

فراخوان شناسایی نیازمندیهای جذب سرمایه ویژه شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان

فراخوان شناسایی نیازمندیهای جذب سرمایه ویژه شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان

 

"سمینار سرمايه گذاری جسورانه شرکتی: نقشه راه سرمايه گذاری در شرکت های فناور، استارتاپ و دانش بنیان"

توسط دانشگاه صنعتی شریف و  با حضور جمعي از مديران ارشد و سرمايه گذاران بزرگ کشور، در روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401 درمحل هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار می­گردد.

در اين راستا و به منظور معرفي فرصتهای سرمايه گذاری در شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان به سرمايه گذاران، دبیرخانه رويداد قصد دارد با اجرای يك نیازسنجي در قالب پرسشنامه از تیم ها و شرکتهای فعال در اکوسیستم استارتاپي کشور، نسبت به شناسايي نیازمندیهای جذب سرمايه آنها اقدام نمايد تا در نهايت بتواند زمینه معرفي اين فرصتها را به سرمايه گذاران شرکتي فراهم آورد.

قابل ذکر است که علاوه بر فرصت جذب سرمايه، فرصتهای ويژه ای نیز برای معرفي محصولات و خدمات شرکتهای استارتاپي به شرکتهای بزرگ جهت کمك به تجاری سازی محصولات آنها در اين رويداد وجود خواهد داشت.

از کلیه شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان دعوت بعمل ميآيد با تکمیل فرم پرسشنامه جذب سرمايه از طريق سايت http://www.technosharif.ir/ نسبت به درج اطلاعات خود در" کتاب فرصتهای سرمايه گذاری در شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان" که در اختیار مديران ارشد شرکتهای حاضر در سمینار قرار خواهد گرفت، اقدام نمايند.

قابل ذکر است 5  شرکت فناور منتخب بر اساس ارزيابي دبیرخانه، امکان ارائه حضوری در رويداد را نیز خواهند داشت.


ضمنأ ثبت اطلاعات شرکتهای فناور، استارتاپ و دانش بنیان در اين کتاب به صورت کاملا ً رايگان انجام خواهد شد.


مهلت تكمیل پرسشنامه تا 28  ارديبهشت ماه